جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی تا پایان 94 بخشیده می‌شود

جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی تا پایان 94 بخشیده می‌شود
نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نشدن آن تا پایان 1394 بخشیده می‌شود.

جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی تا پایان 94 بخشیده می‌شود

نمایندگان مجلس در بودجه 95 مقرر کردند در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نشدن آن تا پایان 1394 بخشیده می‌شود.
جریمه دیرکرد پرداخت نشدن جرائم رانندگی تا پایان 94 بخشیده می‌شود

فروش بک لینک