جمعیت پیر در 4 سال آینده از شمار کودکان در جهان بیشتر می‌شود

جمعیت پیر در 4 سال آینده از شمار کودکان در جهان بیشتر می‌شود
دفتر آمار دولتی آمریکا گزارش داد تا قبل از سال 2020 نخستین بار در تاریخ بشر شمار افراد بالای 65 سال از شمار کودکان بیشتر می‌شود.

جمعیت پیر در 4 سال آینده از شمار کودکان در جهان بیشتر می‌شود

دفتر آمار دولتی آمریکا گزارش داد تا قبل از سال 2020 نخستین بار در تاریخ بشر شمار افراد بالای 65 سال از شمار کودکان بیشتر می‌شود.
جمعیت پیر در 4 سال آینده از شمار کودکان در جهان بیشتر می‌شود

بک لینک