جنگنده اماراتی حریم هوایی قطر را نقض کرد

جنگنده اماراتی حریم هوایی قطر را نقض کرد
دولت قطر در ابلاغیه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد که جنگنده اماراتی حریم هوایی این کشور را نقض کرده است.

جنگنده اماراتی حریم هوایی قطر را نقض کرد

دولت قطر در ابلاغیه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد که جنگنده اماراتی حریم هوایی این کشور را نقض کرده است.
جنگنده اماراتی حریم هوایی قطر را نقض کرد