حزب‌الله: انقلاب اسلامی خیانت برخی دولت‌های عربی در قبال فلسطین را آشکار کرد

حزب‌الله: انقلاب اسلامی خیانت برخی دولت‌های عربی در قبال فلسطین را آشکار کرد
«ابراهیم امین السید» رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان در دیدار با گروه دوستی فلسطین-ایران، انقلاب اسلامی ایران را عامل بر ملا شدن خیانت دولت‌های عربی به قضیه فلسطین دانست.

حزب‌الله: انقلاب اسلامی خیانت برخی دولت‌های عربی در قبال فلسطین را آشکار کرد

«ابراهیم امین السید» رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان در دیدار با گروه دوستی فلسطین-ایران، انقلاب اسلامی ایران را عامل بر ملا شدن خیانت دولت‌های عربی به قضیه فلسطین دانست.
حزب‌الله: انقلاب اسلامی خیانت برخی دولت‌های عربی در قبال فلسطین را آشکار کرد

بک لینک رنک 7

موسیقی