حضور رهبرانقلاب در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب و گلزار شهدا

حضور رهبرانقلاب در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب و گلزار شهدا
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سحرگاه امروز، در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و گلزار شهدا حضور یافتند.

حضور رهبرانقلاب در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب و گلزار شهدا

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سحرگاه امروز، در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و گلزار شهدا حضور یافتند.
حضور رهبرانقلاب در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب و گلزار شهدا