حضور فعال پلیس راهور برای دربی ۸۲/ جلوگیری از توقف‌ و پارک خودروها در محل‌های غیرمجاز

حضور فعال پلیس راهور برای دربی ۸۲/ جلوگیری از توقف‌ و پارک خودروها در محل‌های غیرمجاز
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این مطلب که پلیس راهور به صورت 100 درصدی در کلیه معابر منتهی به استادیوم و اطراف آن حضور دارد، اعلام کرد: خودروهایی که در محل‌های غیرمجاز توقف کرده باشند توسط جرثقیل جابجا خواهند شد.

حضور فعال پلیس راهور برای دربی ۸۲/ جلوگیری از توقف‌ و پارک خودروها در محل‌های غیرمجاز

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این مطلب که پلیس راهور به صورت 100 درصدی در کلیه معابر منتهی به استادیوم و اطراف آن حضور دارد، اعلام کرد: خودروهایی که در محل‌های غیرمجاز توقف کرده باشند توسط جرثقیل جابجا خواهند شد.
حضور فعال پلیس راهور برای دربی ۸۲/ جلوگیری از توقف‌ و پارک خودروها در محل‌های غیرمجاز

بک لینک رنک 1

تکنولوژی جدید