حملات ناکام داعش برای اشغال میدان نفتی «علاس» در صلاح‌الدین عراق

حملات ناکام داعش برای اشغال میدان نفتی «علاس» در صلاح‌الدین عراق
تکفیری‌های داعش با چندین حمله تلاش کردند میدان نفتی «علاس» در استان «صلاح‌الدین» را اشغال کنند اما با هوشیاری نیروهای عراقی در این حملات ناکام ماندند.

حملات ناکام داعش برای اشغال میدان نفتی «علاس» در صلاح‌الدین عراق

تکفیری‌های داعش با چندین حمله تلاش کردند میدان نفتی «علاس» در استان «صلاح‌الدین» را اشغال کنند اما با هوشیاری نیروهای عراقی در این حملات ناکام ماندند.
حملات ناکام داعش برای اشغال میدان نفتی «علاس» در صلاح‌الدین عراق

بک لینک