حمله تروریستی به هتل اینترکنتیننتال کابل

حمله تروریستی به هتل اینترکنتیننتال کابل
چند مرد مسلح پس از حمله عوامل انتحاری به ورودی یکی از هتل‌های 5 ستاره کابل، به این محل وارد شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

حمله تروریستی به هتل اینترکنتیننتال کابل

چند مرد مسلح پس از حمله عوامل انتحاری به ورودی یکی از هتل‌های 5 ستاره کابل، به این محل وارد شده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
حمله تروریستی به هتل اینترکنتیننتال کابل