حمله خمپاره‌ای به ساختمان کنسولگری روسیه در حلب

حمله خمپاره‌ای به ساختمان کنسولگری روسیه در حلب
تروریست‌های حاضر در شهر حلب سوریه، ساختمان کنسولگری روسیه در این شهر را با خمپاره هدف قرار دادند.

حمله خمپاره‌ای به ساختمان کنسولگری روسیه در حلب

تروریست‌های حاضر در شهر حلب سوریه، ساختمان کنسولگری روسیه در این شهر را با خمپاره هدف قرار دادند.
حمله خمپاره‌ای به ساختمان کنسولگری روسیه در حلب