حمله شدیداللحن ترامپ به استراتژیست سابق کاخ سفید/«استیو بانون عقلش را از دست داده»

حمله شدیداللحن ترامپ به استراتژیست سابق کاخ سفید/«استیو بانون عقلش را از دست داده»
رئیس‌جمهور آمریکا در بیانیه‌ای شدیداللحن به استراتژیست سابق کاخ سفید که چندی پیش اخراج شده بود، حمله کرد.

حمله شدیداللحن ترامپ به استراتژیست سابق کاخ سفید/«استیو بانون عقلش را از دست داده»

رئیس‌جمهور آمریکا در بیانیه‌ای شدیداللحن به استراتژیست سابق کاخ سفید که چندی پیش اخراج شده بود، حمله کرد.
حمله شدیداللحن ترامپ به استراتژیست سابق کاخ سفید/«استیو بانون عقلش را از دست داده»