حمله عربستان به یمن باعث افزایش قدرت و ثروت القاعده شده/ تشکیل دولت کوچک القاعده در المکلا در سایه جنگ عربستان

حمله عربستان به یمن باعث افزایش قدرت و ثروت القاعده شده/ تشکیل دولت کوچک القاعده در المکلا در سایه جنگ عربستان
رویترز با اشاره به حملات القاعده به بانک‌های جنوبی یمن، حملات هوایی عربستان علیه حوثی‌ها و عقب نشینی نیروهای مسلح از جنوب یمن را عامل قدرت گرفتن این گروه تروریستی عنوان کرد.

حمله عربستان به یمن باعث افزایش قدرت و ثروت القاعده شده/ تشکیل دولت کوچک القاعده در المکلا در سایه جنگ عربستان

رویترز با اشاره به حملات القاعده به بانک‌های جنوبی یمن، حملات هوایی عربستان علیه حوثی‌ها و عقب نشینی نیروهای مسلح از جنوب یمن را عامل قدرت گرفتن این گروه تروریستی عنوان کرد.
حمله عربستان به یمن باعث افزایش قدرت و ثروت القاعده شده/ تشکیل دولت کوچک القاعده در المکلا در سایه جنگ عربستان

فروش بک لینک