حمله مجدد تروریست‌ها به العیس در جنوب حلب

حمله مجدد تروریست‌ها به العیس در جنوب حلب
پس از اینکه ارتش سوریه به حومه جنوب غرب حلب نیروی تازه نفس اعزام کرد خبرها از تداوم درگیری در ارتفاعات «حدیة»، «الزربة» و شهرک «العیس» حکایت دارد.

حمله مجدد تروریست‌ها به العیس در جنوب حلب

پس از اینکه ارتش سوریه به حومه جنوب غرب حلب نیروی تازه نفس اعزام کرد خبرها از تداوم درگیری در ارتفاعات «حدیة»، «الزربة» و شهرک «العیس» حکایت دارد.
حمله مجدد تروریست‌ها به العیس در جنوب حلب

خرید بک لینک