حمله مجدد جنگنده‌های ترکیه به مواضع پ‌‌ک‌ک در شمال عراق

حمله مجدد جنگنده‌های ترکیه به مواضع پ‌‌ک‌ک در شمال عراق
ارتش ترکیه طی بیانیه‌ای از بمباران مجدد مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق خبر داد.

حمله مجدد جنگنده‌های ترکیه به مواضع پ‌‌ک‌ک در شمال عراق

ارتش ترکیه طی بیانیه‌ای از بمباران مجدد مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق خبر داد.
حمله مجدد جنگنده‌های ترکیه به مواضع پ‌‌ک‌ک در شمال عراق