حمله پلیس مقدونیه به پناهجویان‎

حمله پلیس مقدونیه به پناهجویان‎
پلیس مقدونیه در مرز با یونان، با حمله به چند صد پناهجویی که قصد ورود به خاک این کشور را داشتند، شمار زیادی از آنها را زخمی کرد.

حمله پلیس مقدونیه به پناهجویان‎

پلیس مقدونیه در مرز با یونان، با حمله به چند صد پناهجویی که قصد ورود به خاک این کشور را داشتند، شمار زیادی از آنها را زخمی کرد.
حمله پلیس مقدونیه به پناهجویان‎

خرید بک لینک