«خانه نیما یوشیج» دوباره ثبت ملی می‌شود

«خانه نیما یوشیج» دوباره ثبت ملی می‌شود
طبق اعلام معاون اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران، با ثبت مجدد خانه نیما یوشیج در فهرست آثار ملی کشور از سوی اعضای «شورای ثبت و حریم سازمان» موافقت شد.

«خانه نیما یوشیج» دوباره ثبت ملی می‌شود

طبق اعلام معاون اداره‌کل میراث فرهنگی استان تهران، با ثبت مجدد خانه نیما یوشیج در فهرست آثار ملی کشور از سوی اعضای «شورای ثبت و حریم سازمان» موافقت شد.
«خانه نیما یوشیج» دوباره ثبت ملی می‌شود