خودرو، نفت و کشاورزی ایران را به رشد ۴ درصدی می‌رسانند؟

خودرو، نفت و کشاورزی ایران را به رشد ۴ درصدی می‌رسانند؟
سایت ساعت 24 نوشت: کاهش تنش در سیاست خارجی هزینه مبادلات خارجی در پول و کالا را نیز کاهش داده و همین متغیر نیز می‌تواند به یک عامل واقعی رشد تبدیل شود.

خودرو، نفت و کشاورزی ایران را به رشد ۴ درصدی می‌رسانند؟

سایت ساعت 24 نوشت: کاهش تنش در سیاست خارجی هزینه مبادلات خارجی در پول و کالا را نیز کاهش داده و همین متغیر نیز می‌تواند به یک عامل واقعی رشد تبدیل شود.
خودرو، نفت و کشاورزی ایران را به رشد ۴ درصدی می‌رسانند؟

فروش بک لینک