دانش آموزانی که در مشهد، در کانکس و انباری درس می خوانند

دانش آموزانی که در مشهد، در کانکس و انباری درس می خوانند
تسنیم نوشت: کمبود بودجه آموزش و پرورش تبادکان سبب شده تا برخی کلاس‌های حاشیه شهر مشهد در کانکس و حتی انباری تشکیل شود.

دانش آموزانی که در مشهد، در کانکس و انباری درس می خوانند

تسنیم نوشت: کمبود بودجه آموزش و پرورش تبادکان سبب شده تا برخی کلاس‌های حاشیه شهر مشهد در کانکس و حتی انباری تشکیل شود.
دانش آموزانی که در مشهد، در کانکس و انباری درس می خوانند

بک لینک رنک 4

موزیک سرا