دبیری: در تمرینات حاضر نشده‌ایم اما قصدمان حمایت از تیم ملی است/فیفا محدودیت سه دوره را قرار داده است

دبیری: در تمرینات حاضر نشده‌ایم اما قصدمان حمایت از تیم ملی است/فیفا محدودیت سه دوره را قرار داده است
عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: درست است که ما در تمرینات تیم ملی حاضر نشده‌ایم اما اگر مصاحبه‌ای هم می‌کنیم برای حمایت از تیم ملی است.

دبیری: در تمرینات حاضر نشده‌ایم اما قصدمان حمایت از تیم ملی است/فیفا محدودیت سه دوره را قرار داده است

عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: درست است که ما در تمرینات تیم ملی حاضر نشده‌ایم اما اگر مصاحبه‌ای هم می‌کنیم برای حمایت از تیم ملی است.
دبیری: در تمرینات حاضر نشده‌ایم اما قصدمان حمایت از تیم ملی است/فیفا محدودیت سه دوره را قرار داده است

بک لینک رنک 1