در «مطب مجازی» مشکلات خود را با دندان‌ پزشک مطرح کنید

در «مطب مجازی» مشکلات خود را با دندان‌ پزشک مطرح کنید
باقر شهنی‌زاده، دندان‌ پزشک و رئیس انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران هفته آینده برای پاسخگویی به سؤالات پزشکی هموطنان در زمینه بیماری‌های دهان و دندان، مهمان برنامه «مطب مجازی» خبرگزاری فارس خواهد بود.

در «مطب مجازی» مشکلات خود را با دندان‌ پزشک مطرح کنید

باقر شهنی‌زاده، دندان‌ پزشک و رئیس انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران هفته آینده برای پاسخگویی به سؤالات پزشکی هموطنان در زمینه بیماری‌های دهان و دندان، مهمان برنامه «مطب مجازی» خبرگزاری فارس خواهد بود.
در «مطب مجازی» مشکلات خود را با دندان‌ پزشک مطرح کنید