دست برتر لیست‌های «8 مارس» در انتخابات لبنان

دست برتر لیست‌های «8 مارس» در انتخابات لبنان
«جریان 8 مارس» به تفرقه‌ای که «جریان 14 مارس» طی ۲ سال اخیر با آن مواجه بوده، دچار نیست و این جریان برای ائتلاف در راستای منافع انتخاباتی، موفق‌تر عمل کرده است.

دست برتر لیست‌های «8 مارس» در انتخابات لبنان

«جریان 8 مارس» به تفرقه‌ای که «جریان 14 مارس» طی ۲ سال اخیر با آن مواجه بوده، دچار نیست و این جریان برای ائتلاف در راستای منافع انتخاباتی، موفق‌تر عمل کرده است.
دست برتر لیست‌های «8 مارس» در انتخابات لبنان