دعوت از 23 بازیکن برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان

دعوت از 23 بازیکن برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان
کارلوس کی روش 23 بازیکن را برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان به اردو دعوت کرد.

دعوت از 23 بازیکن برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان

کارلوس کی روش 23 بازیکن را برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان به اردو دعوت کرد.
دعوت از 23 بازیکن برای دیدار برابر مقدونیه و قرقیزستان