دقیقه نود: افول سیاست‌ورزی

دقیقه نود: افول سیاست‌ورزی
در سال نو آرزوی بهترین‌ها را برای خوانندگان عزیز روزنامه اعتماد دارم، اگر فکر می‌کنید می‌خواهم چوب به مرده بزنم و در مورد زمینه‌ها و انگیزه مصاحبه وزیر امور خارجه با برنامه نود و بررسی دلایل، فواید، مضار، ضرورت یا ارسال پیام غلط این عمل یا چرایی عدم صدور مجوز پخش آن از سوی مدیران صدا و سیما صحبت کنم در اشتباه هستید!

دقیقه نود: افول سیاست‌ورزی

در سال نو آرزوی بهترین‌ها را برای خوانندگان عزیز روزنامه اعتماد دارم، اگر فکر می‌کنید می‌خواهم چوب به مرده بزنم و در مورد زمینه‌ها و انگیزه مصاحبه وزیر امور خارجه با برنامه نود و بررسی دلایل، فواید، مضار، ضرورت یا ارسال پیام غلط این عمل یا چرایی عدم صدور مجوز پخش آن از سوی مدیران صدا و سیما صحبت کنم در اشتباه هستید!
دقیقه نود: افول سیاست‌ورزی

فروش بک لینک