دومین نشست فراکسیون امید چهارشنبه برگزار می‌شود/ رای‌گیری برای داوطلبان ریاست مجلس

دومین نشست فراکسیون امید چهارشنبه برگزار می‌شود/ رای‌گیری برای داوطلبان ریاست مجلس
منتخب مردم تهران در مجلس دهم از برگزاری دومین نشست فراکسیون امید خبر داد و گفت: یکی از دستور کار این نشست این است که برای نامزدهای ریاست مجلس در فراکسیون امید،‌ رای‌گیری شود.

دومین نشست فراکسیون امید چهارشنبه برگزار می‌شود/ رای‌گیری برای داوطلبان ریاست مجلس

منتخب مردم تهران در مجلس دهم از برگزاری دومین نشست فراکسیون امید خبر داد و گفت: یکی از دستور کار این نشست این است که برای نامزدهای ریاست مجلس در فراکسیون امید،‌ رای‌گیری شود.
دومین نشست فراکسیون امید چهارشنبه برگزار می‌شود/ رای‌گیری برای داوطلبان ریاست مجلس