دیپلمات انگلیسی مدعی شد: جانسون از عمان خواسته که واسطه اصلاح برجام شود

دیپلمات انگلیسی مدعی شد: جانسون از عمان خواسته که واسطه اصلاح برجام شود
یک منبع دیپلماتیک انگلیسی گفته که وزیر خارجه کشورش در سفر امروز به عمان، در خصوص واسطه‌گری سلطان قابوس برای قبول اصلاح برجام از سوی مقامات ایرانی، با طرف عمانی مذاکره کرده است.

دیپلمات انگلیسی مدعی شد: جانسون از عمان خواسته که واسطه اصلاح برجام شود

یک منبع دیپلماتیک انگلیسی گفته که وزیر خارجه کشورش در سفر امروز به عمان، در خصوص واسطه‌گری سلطان قابوس برای قبول اصلاح برجام از سوی مقامات ایرانی، با طرف عمانی مذاکره کرده است.
دیپلمات انگلیسی مدعی شد: جانسون از عمان خواسته که واسطه اصلاح برجام شود