ذخیره 53 درصد از ابر سدهای کشور به زیر 40 درصد رسید/ افت ۳ درصدی آب سدهای تهران

ذخیره 53 درصد از ابر سدهای کشور به زیر 40 درصد رسید/ افت ۳ درصدی آب سدهای تهران
از میان 177 سد بزرگ در 6 حوضه آبریز اصلی کشور، 95 سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا هم‌اکنون کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند و ورودی سدها به مخازن ۱۴ درصد کاهش دارد.

ذخیره 53 درصد از ابر سدهای کشور به زیر 40 درصد رسید/ افت ۳ درصدی آب سدهای تهران

از میان 177 سد بزرگ در 6 حوضه آبریز اصلی کشور، 95 سد از جمله سدهای دز، بانه، سفیدرود، لار، زاینده‌رود، ساوه و ملاصدرا هم‌اکنون کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند و ورودی سدها به مخازن ۱۴ درصد کاهش دارد.
ذخیره 53 درصد از ابر سدهای کشور به زیر 40 درصد رسید/ افت ۳ درصدی آب سدهای تهران