رئیس ستاد مشترک ارتش دولت مستعفی یمن کشته شد

رئیس ستاد مشترک ارتش دولت مستعفی یمن کشته شد
منابع آگاه یمن در ریاض از کشته شدن «طاهر العقیلی» رئیس ستاد مشترک ارتش دولت مستعفی یمن در یکی از بیمارستان‌های سعودی خبر دادند.

رئیس ستاد مشترک ارتش دولت مستعفی یمن کشته شد

منابع آگاه یمن در ریاض از کشته شدن «طاهر العقیلی» رئیس ستاد مشترک ارتش دولت مستعفی یمن در یکی از بیمارستان‌های سعودی خبر دادند.
رئیس ستاد مشترک ارتش دولت مستعفی یمن کشته شد