رئیس موساد: ایران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما است

رئیس موساد: ایران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما است
رئیس سازمان اطلاعاتی خارجی رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران و مواضع منطقه‌ای این کشور، مقابله با تهران را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این نهاد دانست.

رئیس موساد: ایران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما است

رئیس سازمان اطلاعاتی خارجی رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران و مواضع منطقه‌ای این کشور، مقابله با تهران را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این نهاد دانست.
رئیس موساد: ایران یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما است