راهکار شناسایی پولدارها وجود دارد

راهکار شناسایی پولدارها وجود دارد
نماینده مجلس معتقد است: هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

راهکار شناسایی پولدارها وجود دارد

نماینده مجلس معتقد است: هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.
راهکار شناسایی پولدارها وجود دارد

خرید بک لینک

عکس