ردپای منظومه فکری رهبر انقلاب باید در جشنواره‌های قرآنی دیده شود

ردپای منظومه فکری رهبر انقلاب باید در جشنواره‌های قرآنی دیده شود
مسئول سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به برگزاری جشنواره قران و عترت دانشگاهیان گفت: بخش تخصصی کار ما این است که ما ردپای منظومه فکری مقام معظم رهبری در موضوع قرآن را در این جشنواره ببینیم.

ردپای منظومه فکری رهبر انقلاب باید در جشنواره‌های قرآنی دیده شود

مسئول سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به برگزاری جشنواره قران و عترت دانشگاهیان گفت: بخش تخصصی کار ما این است که ما ردپای منظومه فکری مقام معظم رهبری در موضوع قرآن را در این جشنواره ببینیم.
ردپای منظومه فکری رهبر انقلاب باید در جشنواره‌های قرآنی دیده شود