رد لایحه بودجه به خاطر حذف یارانه‌بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی

رد لایحه بودجه به خاطر حذف یارانه‌بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: یکی از دلایلی که منجر به رد کلیات بودجه سال آینده در مجلس شد، موضوع آثار حذف یارانه بگیران و افرایش نرخ حامل‌های انرژی و نرخ ارز بود.

رد لایحه بودجه به خاطر حذف یارانه‌بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی

عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: یکی از دلایلی که منجر به رد کلیات بودجه سال آینده در مجلس شد، موضوع آثار حذف یارانه بگیران و افرایش نرخ حامل‌های انرژی و نرخ ارز بود.
رد لایحه بودجه به خاطر حذف یارانه‌بگیران و افزایش نرخ حامل‌های انرژی