رشد قیمت خودرو در بازار به دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای/ پراید ۲۰۰ و پژو پارس ۳۰۰ هزار تومان گران شد

رشد قیمت خودرو در بازار به دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای/ پراید ۲۰۰ و پژو پارس ۳۰۰ هزار تومان گران شد
در پی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌ خودرو و سایپا، قیمت خودروهای داخلی در بازار حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

رشد قیمت خودرو در بازار به دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای/ پراید ۲۰۰ و پژو پارس ۳۰۰ هزار تومان گران شد

در پی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و رشد قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌ خودرو و سایپا، قیمت خودروهای داخلی در بازار حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
رشد قیمت خودرو در بازار به دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای/ پراید ۲۰۰ و پژو پارس ۳۰۰ هزار تومان گران شد

خرید بک لینک