رفع فیلتر پیام رسان چینی پس از ۴ سال/ دو قابلیت مورد مناقشه وی چت کماکان در دسترس است

رفع فیلتر پیام رسان چینی پس از ۴ سال/ دو قابلیت مورد مناقشه وی چت کماکان در دسترس است
پیام رسان چینی وی چت که دیشب رفع فیلتر شد مثل 4 سال پیش هنوز دارای قابلیت ها و دچار ضعف‌هایی است که حریم خصوصی را به خطر می‌اندازد و کاربران باید از اعتماد چشم بسته و کامل به نمونه‌های خارجی برحذر باشند.

رفع فیلتر پیام رسان چینی پس از ۴ سال/ دو قابلیت مورد مناقشه وی چت کماکان در دسترس است

پیام رسان چینی وی چت که دیشب رفع فیلتر شد مثل 4 سال پیش هنوز دارای قابلیت ها و دچار ضعف‌هایی است که حریم خصوصی را به خطر می‌اندازد و کاربران باید از اعتماد چشم بسته و کامل به نمونه‌های خارجی برحذر باشند.
رفع فیلتر پیام رسان چینی پس از ۴ سال/ دو قابلیت مورد مناقشه وی چت کماکان در دسترس است