روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن استان قزوین: مجوز پذیرنویسی موسسه اعتباری ثامن در بورس صارد شد

روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن استان قزوین: مجوز پذیرنویسی موسسه اعتباری ثامن در بورس صارد شد
مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن در استان قزوین و زنجان گفت:بنا بر اطلاعیه رسمی که در سایت موسسه منتشر گردید فرایند صدور مجوز موسسه اعتباری ثامن آغاز شده است وبا صدور مجوز اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، پذیره‌نویسی شرکت (موسسه) اعتباری ثامن آغاز و تعاونی اعتباری ثامن الائمه منحل می شود.

روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن استان قزوین: مجوز پذیرنویسی موسسه اعتباری ثامن در بورس صارد شد

مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن در استان قزوین و زنجان گفت:بنا بر اطلاعیه رسمی که در سایت موسسه منتشر گردید فرایند صدور مجوز موسسه اعتباری ثامن آغاز شده است وبا صدور مجوز اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس، پذیره‌نویسی شرکت (موسسه) اعتباری ثامن آغاز و تعاونی اعتباری ثامن الائمه منحل می شود.
روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن استان قزوین: مجوز پذیرنویسی موسسه اعتباری ثامن در بورس صارد شد

خرید بک لینک