روایت فتح مهمترین سند جنگ تحمیلی است/ شهید آوینی منتقد و مستندساز بود

روایت فتح مهمترین سند جنگ تحمیلی است/ شهید آوینی منتقد و مستندساز بود
مسعود فراستی منتقد سینمای ایران تاکید کرد روایت فتح مهمترین سند جنگ تحمیلی است و شهید مرتضی آوینی هم روایت فتح را در جهت مستندسازی جنگ ساخته و هم منتقد بوده است.

روایت فتح مهمترین سند جنگ تحمیلی است/ شهید آوینی منتقد و مستندساز بود

مسعود فراستی منتقد سینمای ایران تاکید کرد روایت فتح مهمترین سند جنگ تحمیلی است و شهید مرتضی آوینی هم روایت فتح را در جهت مستندسازی جنگ ساخته و هم منتقد بوده است.
روایت فتح مهمترین سند جنگ تحمیلی است/ شهید آوینی منتقد و مستندساز بود

فروش بک لینک

ganool review