رژیم صهیونیستی خواستار خروج اسرائیلی‌ها از ترکیه شد

رژیم صهیونیستی خواستار خروج اسرائیلی‌ها از ترکیه شد
دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه از اسرائیلی‌ها در ترکیه خواست به دلیل تهدیدات امنیتی، این کشور را ترک کنند.

رژیم صهیونیستی خواستار خروج اسرائیلی‌ها از ترکیه شد

دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز جمعه از اسرائیلی‌ها در ترکیه خواست به دلیل تهدیدات امنیتی، این کشور را ترک کنند.
رژیم صهیونیستی خواستار خروج اسرائیلی‌ها از ترکیه شد

فروش بک لینک