ریاض در حمله مرگبار به بازار « مستبأ» یمن، از بمب آمریکایی استفاده کرد

ریاض در حمله مرگبار به بازار « مستبأ» یمن، از بمب آمریکایی استفاده کرد
در حالی که سکوت کشورهای غربی در قبال تجاوز همه جانبه نظامی به یمن ادامه دارد، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که ائتلاف عربستان سعودی در حمله مرگبار ماه گذشته به بازار «مستبأ» از بمب آمریکایی استفاده کرد.

ریاض در حمله مرگبار به بازار « مستبأ» یمن، از بمب آمریکایی استفاده کرد

در حالی که سکوت کشورهای غربی در قبال تجاوز همه جانبه نظامی به یمن ادامه دارد، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که ائتلاف عربستان سعودی در حمله مرگبار ماه گذشته به بازار «مستبأ» از بمب آمریکایی استفاده کرد.
ریاض در حمله مرگبار به بازار « مستبأ» یمن، از بمب آمریکایی استفاده کرد

فروش بک لینک