رییس جمهور: رشد پایدار اقتصادی در گرو حذف رانت و انحصار است

رییس جمهور: رشد پایدار اقتصادی در گرو حذف رانت و انحصار است
رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: دولت برنامه ها و اقدامات خود را در مسیر اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی، با شتاب و قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.

رییس جمهور: رشد پایدار اقتصادی در گرو حذف رانت و انحصار است

رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان “اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل” از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: دولت برنامه ها و اقدامات خود را در مسیر اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی، با شتاب و قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.
رییس جمهور: رشد پایدار اقتصادی در گرو حذف رانت و انحصار است

بک لینک قوی