زائران حج 97 تکمیل اطلاعات را به روزهای پایانی موکول نکنند

زائران حج 97 تکمیل اطلاعات را به روزهای پایانی موکول نکنند
سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل سازمان حج و زیارت با اعلام آغاز مرحله تکمیل اطلاعات زائران حج سال 97، از آنان خواست برای حضور در همه مراحل این سفر روحانی آمادگی داشته باشند.

زائران حج 97 تکمیل اطلاعات را به روزهای پایانی موکول نکنند

سرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل سازمان حج و زیارت با اعلام آغاز مرحله تکمیل اطلاعات زائران حج سال 97، از آنان خواست برای حضور در همه مراحل این سفر روحانی آمادگی داشته باشند.
زائران حج 97 تکمیل اطلاعات را به روزهای پایانی موکول نکنند