سازمان بسیج مستضعفین هم به پویش «خبرخوب» پیوست

سازمان بسیج مستضعفین هم به پویش «خبرخوب» پیوست
پس از پیوستن دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله پلیس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، هلال احمر و سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفین هم به پویش رسانه‌ای «خبر خوب» پیوست.

سازمان بسیج مستضعفین هم به پویش «خبرخوب» پیوست

پس از پیوستن دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از جمله پلیس، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، هلال احمر و سازمان اوقاف، سازمان بسیج مستضعفین هم به پویش رسانه‌ای «خبر خوب» پیوست.
سازمان بسیج مستضعفین هم به پویش «خبرخوب» پیوست