سازمان ملل خواستار آزادی بازداشت‎شدگان در عربستان شد

سازمان ملل خواستار آزادی بازداشت‎شدگان در عربستان شد
مسئولان و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در بیانیه‎ای مشترک خواستار آزادی ده‎ها نفر از شهروندان بازداشت شده عربستان بویژه پس از ولی‌عهدی محمد بن سلمان شدند.

سازمان ملل خواستار آزادی بازداشت‎شدگان در عربستان شد

مسئولان و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در بیانیه‎ای مشترک خواستار آزادی ده‎ها نفر از شهروندان بازداشت شده عربستان بویژه پس از ولی‌عهدی محمد بن سلمان شدند.
سازمان ملل خواستار آزادی بازداشت‎شدگان در عربستان شد