سخنان اوباما راز صراحت کلام رهبر انقلاب در برابر توئیت هاشمی را برملا کرد

سخنان اوباما راز صراحت کلام رهبر انقلاب در برابر توئیت هاشمی را برملا کرد
اگر به متن توئیت «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها» منسوب به آقای هاشمی رفسنجانی بنگریم در خواهیم یافت که این توئیت دقیقا همخوان با پیامی است که اوباما و کاخ سفید می‌خواهند از جامعه ایرانی دریافت کنند.

سخنان اوباما راز صراحت کلام رهبر انقلاب در برابر توئیت هاشمی را برملا کرد

اگر به متن توئیت «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها» منسوب به آقای هاشمی رفسنجانی بنگریم در خواهیم یافت که این توئیت دقیقا همخوان با پیامی است که اوباما و کاخ سفید می‌خواهند از جامعه ایرانی دریافت کنند.
سخنان اوباما راز صراحت کلام رهبر انقلاب در برابر توئیت هاشمی را برملا کرد

خرید بک لینک