سخنگوی وزارت بهداشت:کیارستمی از شرایط بحرانی خارج شد/ او سرطان ندارد و ضایعه اش بدخیم نیست

سخنگوی وزارت بهداشت:کیارستمی از شرایط بحرانی خارج شد/ او سرطان ندارد و ضایعه اش بدخیم نیست
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: شرایط ایشان، تیم وسیع پزشکی و تامین تجهیزات در این جلسه بررسی شدتا ایشان که یکی از سرمایه های ارزشمند هنری هستند سلامت خود را بازیابند.

سخنگوی وزارت بهداشت:کیارستمی از شرایط بحرانی خارج شد/ او سرطان ندارد و ضایعه اش بدخیم نیست

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: شرایط ایشان، تیم وسیع پزشکی و تامین تجهیزات در این جلسه بررسی شدتا ایشان که یکی از سرمایه های ارزشمند هنری هستند سلامت خود را بازیابند.
سخنگوی وزارت بهداشت:کیارستمی از شرایط بحرانی خارج شد/ او سرطان ندارد و ضایعه اش بدخیم نیست

فروش بک لینک