سرلشکر فیروزآبادی از خبرگزاری فارس بازدید کرد

سرلشکر فیروزآبادی از خبرگزاری فارس بازدید کرد
مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا از خبرگزاری فارس بازدید کرد و به تشریح مهمترین چالش‌های امنیتی و نظامی ۴ دهه انقلاب اسلامی پرداخت.

سرلشکر فیروزآبادی از خبرگزاری فارس بازدید کرد

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا از خبرگزاری فارس بازدید کرد و به تشریح مهمترین چالش‌های امنیتی و نظامی ۴ دهه انقلاب اسلامی پرداخت.
سرلشکر فیروزآبادی از خبرگزاری فارس بازدید کرد