سرپرست فرمانداری لاهیجان: ترویج جهاد کشاورزی به طور جد دنبال شود

سرپرست فرمانداری لاهیجان: ترویج جهاد کشاورزی به طور جد دنبال شود
سرپرست فرمانداری لاهیجان با تاکید بر بررسی و رفع موانع و مشکلات کشاورزان افزود: ترویج جهاد کشاورزی می بایست به طور جد و با برگزاری جلسات به صورت هفتگی دنبال شود.

سرپرست فرمانداری لاهیجان: ترویج جهاد کشاورزی به طور جد دنبال شود

سرپرست فرمانداری لاهیجان با تاکید بر بررسی و رفع موانع و مشکلات کشاورزان افزود: ترویج جهاد کشاورزی می بایست به طور جد و با برگزاری جلسات به صورت هفتگی دنبال شود.
سرپرست فرمانداری لاهیجان: ترویج جهاد کشاورزی به طور جد دنبال شود