سریالی که قصه آن از زنان گرفته شده است/ گلایه‌های بازیگران از تلویزیون

سریالی که قصه آن از زنان گرفته شده است/ گلایه‌های بازیگران از تلویزیون
سازندگان مجموعه تلویزیونی «قرعه» معتقدند اگر تلویزیون زودتر برای ساخت سریال‌های مناسبتی برنامه‌ریزی کند، قطعا با آثار بهتری روبرو خواهد بود.

سریالی که قصه آن از زنان گرفته شده است/ گلایه‌های بازیگران از تلویزیون

سازندگان مجموعه تلویزیونی «قرعه» معتقدند اگر تلویزیون زودتر برای ساخت سریال‌های مناسبتی برنامه‌ریزی کند، قطعا با آثار بهتری روبرو خواهد بود.
سریالی که قصه آن از زنان گرفته شده است/ گلایه‌های بازیگران از تلویزیون

خرید بک لینک