سقوط آزاد ابرقهرمان‌های بزرگ سینما

سقوط آزاد ابرقهرمان‌های بزرگ سینما
«بتمن علیه سوپرمن» تا یکشنبه در سینماهای جهان به فروش خیره‌کنندۀ 682.9 میلیون دلار رسید، هرچند نقدهای ناامیدکننده و امتیاز سینمایی پائین راه رشد فروش فیلم را سد کرد.

سقوط آزاد ابرقهرمان‌های بزرگ سینما

«بتمن علیه سوپرمن» تا یکشنبه در سینماهای جهان به فروش خیره‌کنندۀ 682.9 میلیون دلار رسید، هرچند نقدهای ناامیدکننده و امتیاز سینمایی پائین راه رشد فروش فیلم را سد کرد.
سقوط آزاد ابرقهرمان‌های بزرگ سینما

فروش بک لینک