سقوط بالگرد ارتش آمریکا در کالیفرنیا 2 کشته برجا گذاشت

سقوط بالگرد ارتش آمریکا در کالیفرنیا 2 کشته برجا گذاشت
در پی سقوط یک فروند بالگرد نظامی ارتش آمریکا در کالیفرنیا، دو نظامی این کشور کشته شدند.

سقوط بالگرد ارتش آمریکا در کالیفرنیا 2 کشته برجا گذاشت

در پی سقوط یک فروند بالگرد نظامی ارتش آمریکا در کالیفرنیا، دو نظامی این کشور کشته شدند.
سقوط بالگرد ارتش آمریکا در کالیفرنیا 2 کشته برجا گذاشت