سقوط هواپیمای نیروی دریایی آمریکا و کشته شدن دو سرنشین آن

سقوط هواپیمای نیروی دریایی آمریکا و کشته شدن دو سرنشین آن
یک هواپیمای آموزشی نیروی دریایی آمریکا نمونه «تی-۴۵» روز گذشته با 2 سرنشین در جنگل‌های ایالت تنسی سقوط کرد.

سقوط هواپیمای نیروی دریایی آمریکا و کشته شدن دو سرنشین آن

یک هواپیمای آموزشی نیروی دریایی آمریکا نمونه «تی-۴۵» روز گذشته با 2 سرنشین در جنگل‌های ایالت تنسی سقوط کرد.
سقوط هواپیمای نیروی دریایی آمریکا و کشته شدن دو سرنشین آن