سناتور ارشد آمریکایی: توافقی بر سر طرح مربوط به برجام حاصل نشده است

سناتور ارشد آمریکایی: توافقی بر سر طرح مربوط به برجام حاصل نشده است
عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا روز پنجشنبه گفت توافقی بر سر طرح مربوط به توافق هسته‌ای ایران حاصل نشده است.

سناتور ارشد آمریکایی: توافقی بر سر طرح مربوط به برجام حاصل نشده است

عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا روز پنجشنبه گفت توافقی بر سر طرح مربوط به توافق هسته‌ای ایران حاصل نشده است.
سناتور ارشد آمریکایی: توافقی بر سر طرح مربوط به برجام حاصل نشده است