سهم بن‌کارت دانشجویان و دانش آموزان برای نمایشگاه کتاب اعلام شد

سهم بن‌کارت دانشجویان و دانش آموزان برای نمایشگاه کتاب اعلام شد
مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از افزایش 50 درصدی یارانه‌های خرید کتاب در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار یارانه خرید کتاب به دانش‌آموزان تعلق خواهد گرفت.

سهم بن‌کارت دانشجویان و دانش آموزان برای نمایشگاه کتاب اعلام شد

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از افزایش 50 درصدی یارانه‌های خرید کتاب در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار یارانه خرید کتاب به دانش‌آموزان تعلق خواهد گرفت.
سهم بن‌کارت دانشجویان و دانش آموزان برای نمایشگاه کتاب اعلام شد

خرید بک لینک